Transport

De transportsector is verantwoordelijk voor bijna 25% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Een CO2-neutrale mobiliteit is een fundamentele uitdaging die we moeten aangaan om de klimaatdoelstellingen tegen 2050 waar te maken.

Lijst met vragen