Transport

Is België goed op weg naar een volledig elektrisch wagenpark?

Antwoord

Vandaag vertegenwoordigen hybride of elektrische voertuigen in België slechts 2% van het wagenpark. Dit betekent dat zes miljoen voertuigen nog steeds op benzine of diesel rijden.

We zijn dus verre van volledig elektrisch. Het energiepact bepaalt dat 20% van de ingeschreven voertuigen "emissievrij" zal zijn in 2025 en 50% in 2030.