Transport

Wat betekent een ‘zero emissie’-voertuig?

Antwoord

Zero emissie-voertuigen vervuilen niet rechtstreeks. Ze stoten dus geen vervuilende uitlaatgassen uit. Een elektrische wagen is daar een voorbeeld van.

Maar hoe werd de elektriciteit geproduceerd? En welke impact heeft de productie van een elektrische wagen op het milieu? Een elektrische wagen stoot gedurende zijn hele levenscyclus CO2 uit: van fabricage tot levering, tijdens het gebruik (tenzij de elektriciteit opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen) en bij de recyclage van onderdelen aan het einde van de cyclus.

Kortom, een elektrische wagen is een interessante optie als we onze energieproductie hernieuwbaar maken en onze levensstijl aanpassen. Want is een autorit echt altijd noodzakelijk?