Transport

Als je op straat komt voor het klimaat, mag je dan het vliegtuig niet meer nemen?

Antwoord

Daarover zullen de meningen verdeeld zijn. Het lijkt ons logisch dat wie betoogt en anderen oproept tot actie zelf ook actie onderneemt. Wat die actie is, is echter sterk afhankelijk van persoon tot persoon en van de context waarin die persoon zich bevindt.

De ene vindt het makkelijker om niet meer te vliegen, de andere heeft er geen probleem mee om vlees volledig van het menu te schrappen. Iedereen moet ergens beginnen en stap voor stap duurzamer proberen te leven.

Om een verandering in onze maatschappij teweeg te brengen, is het belangrijker dat veel mensen beginnen met iets duurzamer te leven, dan dat slechts enkelen proberen om super duurzaam te leven.