Transport

Kunnen we zonder benzine of diesel?

Antwoord

Vandaag de dag hebben in België nog steeds zes miljoen voertuigen benzine of diesel nodig als brandstof. Deze verbrandingsmotoren zijn grote vervuilers. Maar alternatieven zijn er en moeten op korte termijn stap voor stap ingezet worden.

Dit houdt echter ook in dat we eerst en vooral onze behoefte aan privéwagens verminderen, actieve mobiliteit bevorderen en ten slotte de resterende voertuigen vervangen door wagens op elektriciteit en/of gas.