Transport

Wanneer beginnen we aan de overstap naar properdere voertuigen?

Antwoord

Volgens het energiepact zal de meest ambitieuze fase voor de transportsector tussen 2020 en 2030 plaatsvinden.

De aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen zal sterk worden aangemoedigd, terwijl een verbod op verbrandingsmotoren geleidelijk aan ingevoerd wordt. De volledige overstap maken naar "zero emissie" voertuigen is het einddoel.