Transport

Welke zijn de grote pijlers van een duurzame mobiliteit?

Antwoord

Wij, en zeker de overheid, moeten dringend onze kijk op mobiliteit veranderen. Hoe? Op individueel niveau waar mogelijk het STOP-principe toepassen.

Op collectief niveau moeten de overheden de basisprincipes van duurzame mobiliteit onderschrijven. Een inclusieve mobiliteit, voor iedereen.

Dat betekent inzetten op kernversterking en investeren in openbaar vervoer en aangepaste infrastructuur voor de actieve weggebruikers (fietsers, voetgangers, … ) Gedeelde mobiliteit, zoals autodelen of publieke deelfietsen stimuleren.

De overheidssteun voor bedrijfswagens herzien. Intermodaliteit en multimodaliteit bevorderen, dat wil zeggen verschillende vervoermiddelen gebruiken tijdens eenzelfde reis of traject.

Lokale productie en consumptie mogelijk maken en aanmoedigen zodat er minder vrachtwagens, boten en vliegtuigen nodig zijn om eten of spullen te vervoeren. De noodzaak om je te verplaatsen verkleinen door telewerken en lokale dienstverlening.