Transport

Welke vervoermiddelen vervuilen het meest?

Antwoord

De CO2-uitstoot volgens het Europees Milieuagentschap: • 14 g CO2/passagier/km voor de trein • 55 g CO2/passagier/km voor een gemiddelde auto • 285 g CO2/passagier/km voor een vliegtuig

In België is meer dan 20% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de transportsector. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor bijna de totale uitstoot. Hierbij wordt geen rekening gehouden met transport via de lucht of over zee, vaak internationaal. Auto's en vrachtwagens zijn de grootste boosdoeners wat betreft luchtvervuiling in ons land en hun aantal op onze wegen blijft toenemen.