Transport

Wat is een lage-emissiezone (LEZ)?

Antwoord

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waar de meest vervuilende voertuigen niet toegelaten zijn.

Het gaat over voertuigen die niet voldoen aan de Europese uitstootnormen en/of geen roetfilter hebben.

Door deze voertuigen niet toe te laten in bepaalde steden of delen van de stad verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de negatieve impact van deze uitstoot op onze gezondheid.

Het inademen van fijne stofdeeltjes en stikstofoxide kan immers ademhalingsmoeilijkheden en aandoeningen van de luchtwegen, zoals bronchitis of astma, veroorzaken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds januari 2018 een LEZ. In Wallonië krijgen gemeenten de keuze om een LEZ in te voeren vanaf januari 2020.

Vanaf januari 2023 zou het hele grondgebied van het Waals Gewest geleidelijk aan voorzien worden van voldoende LEZ. In Vlaanderen heeft Antwerpen sinds februari 2017 een LEZ. In 2020 is Gent aan de beurt. In 2021 volgen Mechelen en Willebroek.