Transport

Waarom zijn bedrijfswagens een obstakel voor een duurzame mobiliteit?

Antwoord

Een bedrijfswagen die deel uitmaakt van het loonpakket, zet ons ertoe aan de auto te gebruiken in de plaats van andere vervoermiddelen die minder impact hebben op het milieu en onze leefomgeving.

Dit geldt des te meer voor degenen die ook een tankkaart ontvangen. Daarom is het dringend en noodzakelijk om de regelgeving die hierop van toepassing is te herzien door andere alternatieven binnen de onderneming te stimuleren.

Daarnaast moeten we de dienstwagens (wagens voor personen die regelmatig dienstverplaatsingen maken), verduurzamen via bijvoorbeeld elektrische wagens of wagens op waterstof.