Bedrijven

Wat zijn emissierechten?

Antwoord

Emissierechten zijn een systeem om de CO2-uitstoot van de industrie en de luchtvaartsector te controleren, in evenwicht te brengen en te beperken.

Elk jaar kent dit systeem, via het nationaal toewijzingsplan, emissierechten toe aan Europese bedrijven. Deze quota mogen ze niet overschrijden en nemen elk jaar af.

Bedrijven moeten op hun beurt een gedetailleerd verslag van hun CO2-uitstoot indienen. Als ze dat niet doen, krijgen ze een boete per ton CO2-equivalent.

Dit systeem is sinds 2005 in de hele Europese Unie van kracht. Het is van toepassing op 308 Belgische bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 38% van de uitstoot in België.