Bedrijven

Kunnen we het prangende watertekort oplossen door zeewater te veranderen in drinkbaar water?

Antwoord

Het is mogelijk om zeewater door middel van omgekeerde osmose om te zetten in drinkbaar water. Het water wordt dan onder hoge druk door een halfdoorlatend vlies geperst. Deze methode verbruikt echter veel energie. Een ander nadeel is dat de ontzilting nooit helemaal perfect is.

Wanneer landbouwers hun velden bevloeien met ontzilt water kan dat tot langzame opeenhoping van zout op de velden leiden. Een andere methode is vacuümdestillatie. De druk boven de te destilleren oplossing wordt dan verlaagd tot onder de atmosferische druk. Hierdoor is het mogelijk om vloeistoffen bij een lagere temperatuur te destilleren.

Deze methode wordt vaak toegepast voor de drinkwaterbereiding aan boord van schepen of op plaatsen met een groot gebrek aan zoet water. Kortom, zout water ontzilten kan, maar men vond nog geen duurzame methode.