Bedrijven

Wat is koolstoftarifering?

Antwoord

Koolstoftarifering wenst het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen op sectoren die nog niet aan emissierechten onderworpen zijn, zowel bedrijven als huishoudens.

Dit systeem kan een deel van de energietransitie betalen, maar geen enkele beslissing is hierover op dit moment genomen. Het systeem is echter nog niet operationeel.