Bedrijven

Waarom focussen op isoleren?

Antwoord

Onze gebouwen zijn grote verbruikers van fossiele brandstoffen, goed voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen in Beglië. Verwarming en koeling nemen het grootste deel van deze energievraag voor hun rekening.

Isoleren kan het energieverbruik voor verwarming tot 80% verminderen. Bovendien zorgen goed geïsoleerde woonruimtes voor een verhoogd comfortgevoel waardoor je de binnentemperatuur kan verlagen. Daarnaast moeten we een aanpak ontwikkelen die verder gaat dan "eenvoudige" isolatie.

We moeten rekening houden met de woonoppervlakte die elke inwoner inneemt, de ligging van onze woning (met impact op bijvoorbeeld woon-werk afstand), de energie die nodig is voor de bouw.