Bedrijven

Hoe kunnen bedrijven duurzamer omspringen met energie?

Antwoord

Belgische bedrijven kunnen op tal van manieren duurzamer te werk gaan. Zo kunnen ze overschakelen naar minder koolstofrijke energiebronnen (fuelswitching), kiezen voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling of hernieuwbare energiebronnen.

Ook door minder energie en grondstoffen te gebruiken tijdens het productieproces kan een bedrijf zijn milieu-impact verkleinen.

Tegen 2050 kan bijvoorbeeld 70 tot 80% van het thermisch energieverbruik van bedrijven van hernieuwbare oorsprong zijn.