Bedrijven

Circulaire economie, wat is dat?

Antwoord

In een lineaire economie gebruiken we steeds nieuwe grondstoffen. Gebruikte spullen worden afgedankt, grondstoffen gaan verloren. De circulaire economie daarentegen, put geen grondstoffen uit.

Alle reststoffen worden gebruikt om iets nieuws te maken. Dat geldt ook voor de energiebehoefte: we wekken energie op met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.