Bedrijven

Wat als bedrijven hun emissierechten overschrijden?

Antwoord

Als bedrijven die deel uitmaken van het systeem van emissiehandel teveel CO2 uitstoten of m.a.w. hun emissierechten overschrijden, moeten ze het tekort aan rechten aankopen op de markt of een boete betalen.