Bedrijven

Is duurzame verwarming een goede oplossing?

Antwoord

Vandaag de dag gebruiken we voornamelijk gas of mazout om onze huizen te verwarmen. Verwarming is de grootste energieverbruiker in huis. Meer dan 60% van je energiefactuur bestaat uit kosten voor verwarming en 10% voor warm water.

In de strijd tegen de klimaatverandering moeten we ook in onze woningen het gebruik van fossiele brandstoffen stap voor stap stopzetten. De eerste stap? Beter isoleren.

Voor de resterende warmtevraag gebruiken we duurzame verwarmingsbronnen of verwarming zonder CO2-uitstoot, zoals een zonneboiler, warmte van een collectief warmtenet dat met hernieuwbare energie of restwarmte gevoed wordt of een warmtepomp die warmte uit de bodem, lucht of het water gebruikt met behulp van duurzame elektriciteit.

Op een energiezuinige en duurzame manier je huis en water verwarmen, loont niet alleen voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee.