Bedrijven

Hoe werkt het systeem van emissierechten?

Antwoord

Bedrijven die deel uitmaken van het systeem van emissiehandel zijn verplicht hun CO2-uitstoot onder het plafond van hun emissierechten te houden.

Ze kunnen hun uitstoot eerst en vooral verminderen door duurzamer te worden. Als ze erin slagen om onder de hun toegewezen quota te blijven, kunnen ze een overschot aan emissierechten opbouwen.

Die extra emissierechten kunnen ze aan andere bedrijven verkopen. Bedrijven die meer uitstoten dan toegelaten, kunnen zo extra rechten kopen.