Bedrijven

Hoe vervuilend is de industriële sector eigenlijk?

Antwoord

De industriële sector is verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen in België.

De uitstoot wordt veroorzaakt door energieverbruik (17,6%), de verschillende processen van bedrijven (17,2%) en de verbranding van materialen (11,8%).

Heel wat bedrijven hebben al inspanningen geleverd om minder CO2 uit te stoten. Het Energiepact wil hen aanmoedigen om nog een stap verder te gaan door (nog) energie-efficiënter te werken, door om te schakelen naar schonere brandstoffen en energie te recycleren.

Zonder hierbij hun concurrentievermogen uit het oog te verliezen. Een ander deel van de oplossing is inzetten op technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe productiemethoden of het gebruik van waterstof.