Thuis

Hoe verwarmen we onze huizen in 2050?

Antwoord

In 2050 zijn al onze huizen (nieuwbouw en verbouw) idealiter perfect geïsoleerd. Het Energiepact bepaalt dat we tegen dan onze huizen verwarmen met hernieuwbare energiebronnen.

Denk aan zonneboilers, warmtepompen of warmtenetten op basis van bijvoorbeeld geothermische energie. In 2050 zijn we dus niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen.

We hebben het gebruik daarvan afgebouwd door geleidelijk aan de voordelen af te schaffen die verbonden zijn aan toestellen op basis van fossiele brandstoffen, zoals een mazout- of aardgasketel.