Thuis

Wat heeft de ecologische grootste impact, een duurzame job of een duurzame levensstijl?

Antwoord

Impact is soms heel moeilijk te meten. Er zijn immers zoveel factoren die dit resultaat beïnvloeden. Laten we een voorbeeld geven dat we goed kennen. Als een medewerker van GoodPlanet bomen plant op een speelplaats die voorheen grijs en gebetonneerd was, kunnen we de positieve impact van die actie vrij goed meten.

Als een medewerker van GoodPlanet tijdens een workshop kinderen groenten van het seizoen laat proeven, kunnen we veel moeilijker meten of ze daarna effectief vaker lokale groenten gaan eten. Er zijn immers heel wat bijkomende factoren die deze impact beïnvloeden. Sowieso is het belangrijk dat we met zijn allen proberen om stap voor stap duurzamer te leven.

Daarbovenop een ecologische job uitoefenen om mensen te helpen bij deze omslag, kan alleen maar verwelkomd worden. Beiden versterken elkaar ook: hoe duurzamer we leven, hoe meer duurzame jobs er komen en hoe meer duurzame jobs, hoe meer mensen gestimuleerd worden om duurzamer te leven.