Elektriciteitsproductie

Is biomassa een duurzame oplossing?

Antwoord

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding van allerlei organische materialen, zoals hout of gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Brandstoffen voor auto's en elektriciteit gemaakt uit biomassa verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot aardolie of aardgas, hernieuwbaar is. Toch stellen experten zich de vraag of bio-energie wel duurzaam is. Daarbij gaat het debat vooral over hoeveel biomassa we op een duurzame manier kunnen inzetten en voor welke toepassingen we biomassa moeten gebruiken.

De ene vorm van biomassa is immers de andere niet. Zo hebben sommige vormen een negatief effect op de biodiversiteit of op het klimaat. Er is ook helemaal niet genoeg biomassa voorhanden om alle fossiele brandstoffen te vervangen.