Elektriciteitsproductie

Waterstof, een duurzaam alternatief?

Antwoord

Waterstof is een alternatief naast andere alternatieven. We kunnen het gebruiken om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan.

Dat gaat zo: via elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zetten we water om in waterstof en zuurstof. De verkregen waterstof wordt opgeslagen.

Is er opnieuw elektriciteit nodig? Dan zijn er twee manieren om de in waterstof opgeslagen elektriciteit weer vrij te krijgen: waterstof verbranden of rechtstreeks omzetten in elektriciteit door middel van een brandstofcel.

Deze interessante sector kan zich pas verder ontwikkelen van zodra er een overschot is aan energie uit intermitterende hernieuwbare bronnen (zon, wind) die kan worden omgezet in waterstof.

Dat is vandaag nog niet het geval. Het is momenteel ook technisch nog moeilijk om waterstof op grote schaal op te slaan.