Elektriciteitsproductie

Waarom windturbines installeren in de Noordzee?

Antwoord

Door de uitbreiding van het offshore Belgisch windmolenpark in de Noordzee overwinnen we het gebrek aan ruimte voor windturbines in België. Bijkomend is er ook veel meer wind aan zee.

Dit maakt dat we ook veel krachtigere windmolens kunnen plaatsen en meer windenergie kunnen produceren. En op die manier kosten kunnen verlagen. Wat de impact op de verbruiker verkleint. Het Energiepact voorziet in een verhoging van het vermogen naar 4 gigawatt in 2030.