Elektriciteitsproductie

Heeft België een plan voor de energietransitie?

Antwoord

De federale en regionale overheden stippelden samen een langetermijnvisie uit om België koolstofarm te maken.

Deze overeenkomst, het Belgisch Energiepact, vormt de basis om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs en de Europese doelstellingen tegen 2030 in ons land te verwezenlijken.

Dat betekent de temperatuurstijging onder de 2°C houden en maatregelen nemen om deze te beperken tot 1,5°C.

Hoe? Door de manier waarop elektriciteit in België wordt geproduceerd en verbruikt radicaal te veranderen.

De CO2-uitstoot van onze elektriciteitsproductie, onze transportmiddelen, onze bedrijven en onze huizen moet tegen 2050 met 80 tot 95% dalen ten opzichte van het niveau van 1990.

Het akkoord wil tegelijkertijd garanderen dat we ten allen tijde energie hebben, verzekeren dat de energiefactuur betaalbaar blijft voor iedereen en erover waken dat onze ondernemingen concurrentieel kunnen blijven.