Elektriciteitsproductie

Welke stuurbare energiebronnen gebruiken we in de energietransitie?

Antwoord

Stuurbare energiebronnen zijn energiebronnen die niet intermitterend zijn. Hun energieproductie is dus niet afhankelijk van externe factoren, zoals het weer.

In de transitie naar een duurzame elektriciteitsmix moeten we stroomonderbrekingen vermijden. Daarom zijn nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales waarschijnlijk de minst schadelijke tussenoplossing.

Gas stoot immers minder CO2uit dan andere fossiele brandstoffen. Toch moeten we onze toekomst baseren op schonere energiebronnen.

België wil zijn elektrische flexibiliteit verbeteren door onder andere te investeren in onderzoek naar elektrolytische opslag. Hierbij worden schonere gasvoorraden, zoals waterstofgas, opgebouwd.

Deze gasvoorraden kunnen we gebruiken als brandstof om elektriciteit op te wekken. Daarnaast wil het Energiepact ook het internationaal energienetwerk verbeteren. Zo kunnen België en de EU-landen energie kopen of verkopen aan hun buren.