Elektriciteitsproductie

Is kernenergie echt voorbij?

Antwoord

De Belgische wetgeving voorziet sinds 31 januari 2003 de progressieve uitstap van de industriële productie van elektriciteit via kernsplijting in België.

Dit betekent dat in 2025 ons land de kerncentrales in Doel en Tihange zal sluiten. Maar het einde van nucleaire elektriciteit geproduceerd via kernsplijting betekent ook dat we een productie van ongeveer 45 TWh elektriciteit op een andere manier moeten opwekken.

Dat is meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie. Het Energiepact is er dus vooral op gericht de kernuitstap voor te bereiden door vanaf vandaag een flexibele en duurzame elektriciteitsmix uit te bouwen.