Elektriciteitsproductie

Wat is het principe van de intermitterende werking?

Antwoord

Fotovoltaïsche zonnepanelen krijgen ’s nachts geen zonlicht. Bij rustig weer leveren windturbines weinig energie.

Wanneer een elektriciteitsbron niet 24 uur per dag werkt en de productie ervan niet volledig voorspelbaar of controleerbaar is, spreken we van een intermitterende werking.

We moeten alles in het werk stellen om onze vraag te verschuiven naar de momenten dat er wel hernieuwbare energie geproduceerd wordt.

Daarnaast hebben we technische oplossingen nodig die het mogelijk maken om hernieuwbare energie op grote schaal op te slaan.

Zo kunnen we het verbruik ervan aanpassen aan onze behoeften - ook 's nachts of op windstille dagen.

Deze opslag is nodig over korte periodes, bijvoorbeeld om verschillen tussen dag en nacht op te vangen, maar eveneens over lange periodes voor seizoensgebonden verschillen.