Elektriciteitsproductie

Wat is elektrische flexibiliteit?

Antwoord

Elektrische flexibiliteit is de mogelijkheid om te kiezen wanneer en hoe je elektriciteit gebruikt. Bijvoorbeeld ervoor kiezen om je elektrische auto 's nachts op te laden in plaats van net na het werk.

In afwachting van effectieve grootschalige opslag, moeten we onze elektriciteitsvraag zoveel mogelijk aanpassen aan het aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen.

Zo kunnen we problemen die veroorzaakt worden door intermitterende energiebronnen en energieopslag alvast gedeeltelijk overwinnen.