Elektriciteitsproductie

Waarom is 100% hernieuwbare elektriciteit niet evident in België?

Antwoord

We hebben in ons land niet de bergen die ons in staat zouden stellen om op grote schaal elektriciteit met waterkracht te maken.

De ruimte beschikbaar voor windturbines en fotovoltaïsche panelen is beperkt; bijkomend is er veel meer wind aan de kust en in zee.

Ook de lichtintensiteit is beperkt voor een grote opbrengst via zonnepanelen. Zelfs als we de capaciteit van de huidige en toekomstige installaties maximaliseren, wordt een 100% hernieuwbare elektriciteitsmix in België een uitdaging van formaat.

Dat neemt niet weg dat investeren in koolstof neutrale elektriciteit op ons eigen grondgebied een zeer belangrijke stap blijft in de energietransitie.

Daarnaast blijven we inzetten op de verdere ontwikkeling van enerzijds technologieën voor de opslag van elektriciteit en anderzijds het netwerk om elektriciteit binnen Europa te kopen en te verkopen.