Elektriciteitsproductie

Welke andere duurzame energiebronnen kunnen we verkennen?

Antwoord

Alle energiebronnen die CO2vrij of CO2 neutraal zijn en kunnen aangewend worden op een CO2 neutrale manier met een goede kosten/baten verhouding komen in aanmerking.

Zo verkennen we de mogelijkheden van getijdenenergie, geothermische energie, kernfusie, internationale windenergie, biomassa,… Meer onderzoek en innovatie door bedrijven maken een snelle evolutie mogelijk.

We verwachten dan ook verdere ontwikkelingen en nieuwe oplossingen zowel op korte als op lange termijn.