Elektriciteitsproductie

Kan België in de toekomst zelfvoorzienend zijn op energiegebied?

Antwoord

België zal aan het einde van zijn energietransitie mogelijks niet alle nodige energie zelf kunnen produceren.

Momenteel is de elektriciteitsproductie in ons land afhankelijk van externe energiebevoorrading. België wil zeker meer zelfvoorzienend zijn, maar hernieuwbare energiebronnen zullen mogelijks niet voldoende zijn om in onze energiebehoefte te voorzien.

Daarom wil het Energiepact ook bijdragen aan de ontwikkeling van een internationaal elektriciteitsnet, gebaseerd op het principe van interconnecties.

Dit netwerk stelt België en de EU-landen in staat om energie te kopen of te verkopen aan hun buren. Hoe directer deze interconnecties, hoe veiliger de Belgische elektriciteitsvoorziening. Wist je dat naast de interconnecties met onze buurlanden, er sinds januari 2019 elektriciteit stroomt tussen België en het Verenigd Koninkrijk?