Elektriciteitsproductie

Waarom wordt energie uit hernieuwbare bronnen nu niet opgeslagen?

Antwoord

Het is op dit moment technisch niet mogelijk om duurzame energie op grote schaal op te slaan. Met name de batterijtechnologie is nog steeds onvoldoende ontwikkeld en te duur om grote hoeveelheden energie op te slaan.

Daarom wil het Energiepact massaal investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe opslagtechnologieën, zoals batterijen maar ook waterstofopslag, pompopslag,….