Elektriciteitsproductie

Wat is elektrische bevoorradingszekerheid?

Antwoord

Elektrische bevoorradingszekerheid betekent dat op elk moment vraag en aanbod van elektriciteit aan elkaar gelijk moet zijn.

Of nog alle elektriciteit die we nodig hebben voor verlichting, elektrische toestellen moet op het moment dat we deze elektriciteit nodig hebben beschikbaar zijn of m.a.w. op exact dat moment geproduceerd worden door windturbines, gascentrales en andere tenzij elektriciteit opgeslagen in bijvoorbeeld batterijen kan aangewend worden.