Elektriciteitsproductie

100% hernieuwbare elektriciteit, kan dat in ons land?

Antwoord

Tegen 2050 moet de Belgische elektriciteitsmix 100% afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van deze bronnen is momenteel nog beperkt in België.

Ook de technologie om de elektriciteit uit deze bronnen op te slaan is nog in volle ontwikkeling. Daarnaast is er ook nieuwe infrastructuur nodig, zoals een intelligenter energienetwerk.

Om 100% hernieuwbaar te worden, moeten we dus stap voor stap te werk gaan en tegelijkertijd ons energieverbruik verminderen.

Tot slot moet de energietransitie ook de energiebevoorrading garanderen en verzekeren dat de factuur betaalbaar blijft voor huishoudens en bedrijven.