Elektriciteitsproductie

De elektriciteitsmix, wat is dat eigenlijk?

Antwoord

De elektriciteitsmix is de verdeling van de energiebronnen voor de elektriciteitsproductie. In België halen we onze elektriciteit uit ongeveer 20% hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, zonne-energie, windenergie, biomassa), 30% fossiele energiebronnen (gas) en 50% nucleaire energiebronnen (uranium-kernenergie).