Thuis

Hoe kunnen intelligente meters de energietransitie een duwtje in de rug geven?

Antwoord

De slimme meter is een energiemeter (gas en elektriciteit) die het energieverbruik van een gebouw in detail kan monitoren. Slimme meters helpen het piekverbruik te beheren. Ze stellen de netbeheerder in staat om de productie te optimaliseren en zo het energieverlies tot een minimum te beperken.

Consumenten krijgen dan weer een nauwkeuriger overzicht van hun verbruik, wat hen bewuster kan maken van het belang van rationeel energieverbruik. We kunnen nog een stap verder gaan, waarbij de digitale meter helpt om de energievraag af te stemmen op het aanbod uit hernieuwbare bronnen.

Opgelet, een slimme meter is niet hetzelfde als een domoticasysteem dat het bijvoorbeeld mogelijk maakt om bepaalde apparaten in te schakelen wanneer er een grote hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is.